Kursmoduler

Grundlärarutbildningen Fritidshem

Grundlärarutbildningen Fritidshem
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Grundlärarutbildningen Fritidshem 49097    
  • Välkommen till Grundlärarutbildningen inr. FH - Ny student Page
    Välkommen till Grundlärarutbildningen inr. FH - Ny student Välkommen till Grundlärarutbildningen inr. FH - Ny student
    Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 
lägsta resultat måste visa måste skicka in måste bidra