Gamla tentamina-Sjuksköterskeprogrammet

Gamla tentamina-Sjuksköterskeprogrammet

Gamla tentamina - Sjuksköterskeprogrammet VGSJU

Här finns gamla tentamina från sjuksköterskeprogrammet samlade. Dokumenten är lagrade i pdf-format.

Termin 1
Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter (OM111B)
- Omvårdnadens teoretiska grunder 

- Handledning I

- Omvårdnad – prekliniska färdigheter

Medicinsk vetenskap I (OM112A)
- Anatomi, fysiologi och den humana cellen och mikrobiologi

- Anatomi, fysiologi och farmakologi

- Anatomi, fysiologi, det normala åldrandet och immunologi

Termin 2
Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård (OM121B)
- Omvårdnad och medicinsk vetenskap

- Verksamhetsförlagd utbildning inom geriatrisk vård

- Verksamhetsförlagd utbildning inom somatisk vård

- Läkemedelsberäkning I

- Handledning II

Termin 3
Omvårdnad: Forskningsmetodik I (OM131B)

- Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning

- Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning

- Fördjupningsarbete

Omvårdnad: inriktning mot ledarskap (OM132B)
- Omvårdnad med inriktning ledarskap

- Handledning III

Termin 4
Omvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv (OM141B)

- Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och ohälsa
- Barn och ungdomars hälsa och ohälsa

- Handledning IV

- Psykisk hälsa och ohälsa

- Primärvård

- Läkemedelsberäkning II

Termin 5
Medicinsk vetenskap III (OM152B)
- Patologi vid medicinska och kirurgiska sjukdomar

- Klinisk träning,

Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete (OM153B)
- Forskningsmetodik

- Examensarbete

- Handledning V

Termin 6
Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård (OM161B)

- Verksamhetsförlagd utbildning inom somatisk vård

- Akutsjukvård inklusive katastrofmedicin

- Hemsjukvård inklusive palliativ vård

- Handledning VI

- Läkemedelsberäkning III

Nursing Placement in Somatic Care, Emergency Care and Municipal Home Care (OM162E)
- Medical and Surgical Care

- Emergency Care including disaster medicine placement

- Municipal Home Care and palliative care

- Preceptorship VI

- Drug Calculation III

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum