Exempel på hur en hemtenta skulle kunna se ut

  • Färdig Inget inlämningsdatum
  • Poäng 30
  • Frågor 3
  • Tidsgräns 60 minuter

Instruktioner

Hemtenta

Varmt välkommen till hemtentan i biodling. Efter det att du öppnat tentan har du en begränsad tid på dig att svara på frågorna. Tiden är 60 minuter (mera om du blivit beviljad förlängd skrivtid.) Det är viktigt att du skickar in dina svar innan din tid gått ut. Det kommer att visas en liten tidsmätare i högerspalten som visar hur lång tid du har kvar. 

Längst ner på varje sida finns en liten knapp med texten Submit answers. När du klickar på den skickas svaren på samtliga frågor in. Svaren du skriver sparas automatiskt, så du ska inte skicka in mellan varje fråga.

Det finns tre frågor och var och en av dem kan ge 10 poäng. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna som du vill.

 

 

Endast registrerade, anmälda användare kan ta bedömda Quiz.