Kursdesign och hjälp med Canvas

Kursdesign och hjälp med Canvas

Välkommen!

På den här kursplatsen finns hjälp för att bygga upp din kursplats.  Här finns material och länkar dels för kursdesign, dels instruktioner för Canvas olika funktioner.

Utgångspunkten är kursens mål, examinationsformer och de olika moment studenterna erbjuds för att kunna nå målen.

Designprinciper
För att uppnå en tydlig struktur och innehåll kan dessa designprinciper ge idéer och inspiration.

Högskolepedagogik
Vill du tänka vidare kring kursdesign kan du gå till resurssidan för högskolepedagogik.

Canvas checklista navigering
Inom ett utbildningsprogram är det viktigt att kurserna i Canvas är uppbyggda på samma sätt för att underlätta studenternas studier. Som hjälp för arbetslaget i det arbetet finns nu en checklista.

Skapa en egen testkurs (sv, en) 
För att testa funktioner och bygga kursmaterial kan det vara bra att skapa en egen kursplats.

.

Instruktioner och tips

Moduler
Kursen kan struktureras och presenteras i moduler som är en central funktion i Canvas.

Quiz
Modulen"Quizzar" är intressant för dig som använder on-line tester. Den här modulen är utvecklad av Högskolan i Kristianstad.

New Quizzes
Den nya funktionen New Quizzes kommer på sikt att ersätta Quiz. 

Uppgifter och bedömning
I denna modul hittar du material om uppgifter och bedömning. 

Grupper
Här hittar du instruktioner hur du skapar grupper. Materialet är skapat av Högskolan i Kristianstad.

Tillgänglighet
Här beskrivs vad du behöver tänka på för att göra kursinnehållet tillgängligt för alla.

Lägga till video
Vill du lägga till video eller ljud med hjälp av MauPlay hittar du beskrivning av det i den här länken. 

Tips och trix 
I denna modul hittar du olika typer av hjälpmaterial som Praktiska tips och jämförelse itslearning-Canvas. Vill du ha ytterligare stöd kan du klicka på Hjälp i Globala menyn till vänster. Där finns länkar till 24/7 support via telefon och chatt. Du kan också välja att gå kursen Canvas 101, introduction to Canvas som ger dig en bra grund att stå på när du jobbar med Canvas. Du når den via Medarbetarkurser i Hjälpmenyn.

Vid högskolan i Kristianstad har man skapat ett bra instruktionsmaterial som vi tagit del av och erbjuder något anpassat här i Malmö. Klicka vidare här.